• Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;
  • Inregistrarea documentelor contabile;
  • Intocmirea balatei lunare de verificare;
  • Intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale si anuale;
  • Intocmirea/certificarea/depunerea situatiilor financiare semestriale/anuale;
  • Evidenta analitica si sinteticaa a clientilor si furnizorilor;
  • Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale;
  • Reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
  • Infomare periodica asupra situatiei economico-financiare a societatii;
  • Informari privind schimbari ale legislatiei fiscale si financiar-contabile.

 

Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;