SIMULARE INDICATIVĂ* PFA vs SRL

CONTRIBUȚII PFA NORMĂ DE VENIT PFA SISTEM REAL SRL microîntreprindere
Norma/An Venit net/luna Venit/luna
Contribuția la sănătate (CASS) 10% 255.00 255.00 255.00
Contribuția la pensii (CAS)* 25% 637.50 637.50 0
Impozit pe venit/lună 10% 250.00 500.00 0
Impozit venit microîntreprindere 3% 0 0 150.00
Impozit dividende microîntreprindere 5% 0 0 250.00
Total taxe / lună
Total taxe / an
* PFA normă de venit – dacă norma/an <= 12 salarii minim pe economie, mai exact suma de 30.600 lei, nu e obligat să plătească CAS și CASS (CAS și CASS = 0);
* PFA sistem real – dacă venitul/an <= 12 salarii minim pe economie, mai exact suma de 30.600 lei, nu e obligat să plătească CAS și CASS (CAS și CASS = 0);
* SRL – CASS = se plătește doar dacă se încasează bani din dividende a căror valoare cumulată >=30.600 lei (12 salarii minime brute).

*Pentru o calculație 100% personalizată situației tale, nu ezita să ne contactezi.

A. PFA LA NORMA DE VENIT

A.1. CE ESTE NORMA DE VENIT?

Norma de venit este o sumă fixă pe care o stabilește ANAF-ul în fiecare an, pentru anumite activități identificate prin codul CAEN și care este diferită de la un județ la altul.

Atenție – norma de venit luată în calcul, este cea din județul în care are sediul PFA-ul, nu cea în care are domiciliul titularul PFA-ului.

A.2. CINE POATE UTILIZA IMPOZITAREA LA NORMA DE VENIT?

Norma de venit poate fi utilizată de către PFA-urile care au codul CAEN prevăzut în lista cu normele de venit elaborată de ANAF.

Această lista, pentru anul 2022, poate fi consultată aici.

A.3. E OBLIGATORIU SĂ SE APLICE NORMA DE VENIT?

În situația în care activitatea desfășurată de un PFA se regăsește în lista cu codurile CAEN care se încadrează la norma de venit, acest PFA poate opta fie să folosescă norma de venit, fie să utilizeze sistemul de calcul în sistem real.

Opțiunea nu este valabilă și în cazul opus – în care un PFA nu se încadrează cu codul sau CAEN în lista ANAF, acesta nu poate opta pentru norma de venit, ci trebuie să folosesca obligatoriu sistemul real.

A.4. CÂND SE TRECE OBLIGATORIU DE LA NORMA DE VENIT LA SISTEMUL REAL?

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la un curs de schimb mediu anual comunicat de BNR la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal urmator au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

A.5. CE OBLIGAȚII EXISTĂ PENTRU UN PFA CU NORMĂ DE VENIT?

După ce este înființat PFA-ul, în termen de 30 de zile de la înființare, se va depune de către titularul PFA-ului, Declarația Unică.

A.6. SE FACE REGULARIZAREA IMPOZITULUI ÎN ANUL URMĂTOR LA PFA CU NORMĂ DE VENIT?

PFA cu normă de venit nu trebuie să facă regularizare de impozit, deoarece acesta se consideră final.

A.7. CE TAXE DATOREAZĂ UN PFA IMPOZITAT LA NORMA DE VENIT?

În primul rând trebuie determinat care este norma stabilită de ANAF pentru activitatea și județului PFA-ului.

 • Spre exemplu, dacă norma este: 32.220 lei/an se achită:
  • Impozit la normă: 10% * 32.220 lei => 3.222 lei/an;
  • CASS*: 10% * 30600 lei => 3060 lei/an sau 255 lei/lună;
  • CAS*: 25% * 30600 lei => 7650 lei/an sau 637,5 lei/lună;

Dacă norma de venit stabilită de ANAF pentru activitatea și județul PFA-ului într-un an depășește plafonul de 12 salarii minime pe economie (30600 lei/an), trebuie luată în considerare contribuția la CAS și CASS, care se datorează obligatoriu, exact ca în exemplul de mai sus.

În cazul în care norma de venit stabilită de ANAF pentru activitatea și județul PFA-ului într-un an NU depăsește plafonul de 12 salarii minime pe economie (30600 lei/an), NU se datoreaza obligatoriu plata contribuției la CASS și CAS.

A.8. CE ÎNSEAMNĂ AJUSTAREA NORMEI DE VENIT?

Ajustarea normei de venit reprezintă aplicarea unui coeficient de reducere a normei, în funcție de anumite criterii stabilite de ANAF.

Câteva exemple de reducere a normei de venit:

 • contribuabilii angajați cu contract individual de muncă cu program de 8 ore/zi;
 • pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
 • pentru femeile în vârstă de 60 ani și bărbații în vârstă de peste 65 ani;
 • contribuabilii care încep activitatea în cursul anului;
 • contribuabilii care își încetează activitatea în cursul anului.

B. PFA SISTEM REAL

B.1. CE ÎNSEAMNĂ PFA SISTEM REAL?

În sistem real, venitul net se stabilește în baza datelor din contabilitate ca diferența între venitul brut* – cheltuieli deductibile*.

Ce înțelegem prin venit brut:

 • totalul sumelor încasate;
 • echivalentul în lei al bunurilor în natură;
 • dobânzile din creanțe comerciale sau din alte creanțe;
 • câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
 • sumele obținute din anularea sau scutirea unor datorii de plată;
 • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Ce înțelegem prin cheltuieli deductibile:

 • să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 • să fie incluse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • să fie cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor, în condițiile legii;
 • să respecte regulile privind amortizarea și/sau regulile privind deducerea cheltuielor care reprezintă investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
 • să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • să fie cheltuieli facute în scopul desfășurării activității respective, pentru care contribuabilul are autorizație.

B.2. CE OBLIGAȚII EXISTĂ PENTRU UN PFA ÎN SISTEM REAL?

După ce este înființat PFA-ul, în termen de 30 de zile de la înființare, se va depune de către titularul PFA-ului, Declarația Unică. Prin această declarație se vor completa sumele estimate a se realiza în anul curent, atât venituri, cât și cheltuieli deductibile.

Ulterior înființării, anual, până în data de 15 martie a fiecărui an, se depune Declarația Unică ce va cuprinde atât venitul efectiv realizat pentru anul trecut, cât și venitul estimat pentru anul în curs.

B.3. CE TAXE DATOREAZĂ UN PFA IMPOZITAT ÎN SISTEM REAL?

În primul rând trebuie să aflăm venitul net, care este diferența dintre: venitul brut din evidența contabilă și cheltuielile deductibile din evidența contabilă:

 • Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile
 • Impozit PFA sistem real = Venit net * 10 %

Spre exemplu, dacă venitul brut = 10.000 lei și cheltuieli deductibile = 5.000 lei:

 • Venit net: (10.000 lei- 5.000 lei)=> 5.000 lei
 • Impozit pfa: 5.000 * 10 % => 500 lei
 • CASS*: 10% * 30600 lei => 3060 lei/an sau 255 lei/lună
 • CAS*: 25% * 30600 lei => 7650 lei/an sau 637,5 lei/lună

Dacă venitul net într-un an depășește plafonul de 12 salarii minime pe economie (30600 lei/an), trebuie luată în considerare contribuția la CAS și CASS, care se datorează obligatoriu, exact ca în exemplul de mai sus. Precizăm că, în cazul exemplului calculele sunt lunare, însă daca înmulțim cu 12 luni venitul brut și cheltuielile deductibile observăm că plafonul de 30.600 lei este depășit.

În cazul în care venitul net NU depăsește plafonul de 12 salarii minime pe economie (30.600 lei/an), NU se datorează obligatoriu plata contribuției la CASS și CAS.

C. SRL (MICROÎNTREPRINDERE)

C.1. CE ÎNSEAMNĂ MICROÎNTREPRINDERE?

Microîntreprinderea e o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

C.2. CARE SUNT COTELE DE IMPOZIT LA O MICROÎNTREPRINDERE?

Impozit pe venit:

 • de 3% dacă societatea nu are angajați, sau
 • de 1% dacă societatea are 1 angajat cu 8 ore

C.3. CUM SE CALCULEAZĂ IMPOZITUL LA O MICROÎNTREPRINDERE?

Impozitul pe venit datorat de o microîntreprindere se calculează aplicând cota de impozit de 1% sau 3% la suma veniturilor impozabile (cifra de afaceri), definite conform codului fiscal.

C.4. CUM SE APLICĂ ACESTE IMPOZITE?

 • Trim. I: IAN. – FEB. – MAR. => 3% sau 1% pe venit, care se achită până în 25.aprilie;
 • Trim. II: APR. – MAI. – IUN. => 3% sau 1% pe venit, care se achită până în 25.iulie;
 • Trim. III: IUL. – AUG. – SEPT. => 3% sau 1% pe venit, care se achită până în 25.octombrie;
 • Trim. IV : OCT. – NOI. – DEC. => 3% sau 1% pe venit, care se achită până în 25.ianuarie.