ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Impozit venit micro 1% (SRL cu angajat la salariul minim) vs Impozit venit micro 3% (SRL cu angajat la salariul minim) vs Impozit pe profit 16% (SRL fără angajat) vs PFA sistem real

VALABIL ÎNCEPÂND CU OCTOMBRIE 2023 VALABIL ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2024 VALABIL ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2023 VALABIL ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2024
Impozit venit micro 1% (SRL cu angajat la salariul minim) Impozit venit micro 3% (SRL cu angajat la salariul minim) Impozit pe profit 16% (SRL fără angajat) PFA sistem real
Explicație Suma Explicație Suma Explicație Suma Explicație Suma
Total Venituri / luna Total Venituri / luna Total Venituri / luna Total Venituri / luna
Total Cheltuieli / luna Total Cheltuieli / luna Total Cheltuieli / luna Total Cheltuieli / luna
Profit Profit Profit Profit
Impozite
Impozit venit 1% Impozit venit 3% Impozit profit 16% Impozit profit 10%
Impozit dividende 8% Impozit dividende 8% Impozit dividende 8%
Total contribuții/luna – salarii brute aferente unui salariu minim la 8 ore de 3300 lei 1291 Total contribuții/luna – salarii brute aferente unui salariu minim la 8 ore de 3300 lei 1291 Total contribuții/luna – salarii brute aferente unui salariu minim la 8 ore de 3300 lei 0
Contributie CASS (Sanatate)
Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 6 si 12 salarii minime brute pe ţară = 165 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 6 si 12 salarii minime brute pe ţară = 165 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 6 si 12 salarii minime brute pe ţară = 165 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 0 si 6 salarii minime brute pe ţară = 165 lei/luna
Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 12 si 24 salarii minime brute pe ţară = 330 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 12 si 24 salarii minime brute pe ţară = 330 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 12 si 24 salarii minime brute pe ţară = 330 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) cuprinsa intre 7 si 60 salarii minime brute pe ţară = 10% * Venit net/luna
Contribuția la sănătate (CASS) peste 24 salarii minime brute pe ţară = 660 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) peste 24 salarii minime brute pe ţară = 660 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) peste 24 salarii minime brute pe ţară = 660 lei/luna Contribuția la sănătate (CASS) peste 60 salarii minime brute pe ţară = 1650 lei/lunaa
Contributie CAS (Pensie)
Contribuția la pensie (CAS) cuprinsa intre 12 si 24 salarii minime brute pe ţară = 825 lei/luna
Contribuția la pensie (CAS) peste 24 salarii minime brute pe ţară = 1.650 lei/luna
TOTAL TAXE/LUNĂ TOTAL TAXE/LUNĂ TOTAL TAXE/LUNĂ TOTAL TAXE/LUNĂ
TOTAL TAXE/AN TOTAL TAXE/AN TOTAL TAXE/AN TOTAL TAXE/AN
Pentru SRL:
Pentru dividendele distribuite se va plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10% (prin depunerea declarației unice) după cum urmează:
• nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară 3.300 lei x 6 = 19.800 lei – plafon; 19.800 x10% = 1.980 lei/an – contribuția);
• nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară (3.300 lei x 12 = 39.600 lei – plafon; 39.600 x10% = 3.960 lei/an – contribuția);
• nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt peste 24 de salarii minime brute pe ţară (3.300 lei x 24 = 79.200 lei – plafon; 79.200 x 10% = 7.920 lei/an – contribuția).
Pentru PFA – contribuția la pensie (CAS) în cotă de 25% este:
• nu datorezi CAS pentru venituri sub 12 salarii minime brute pe țară – 0 lei
• nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară (3.300 lei x 12 = 39.600 lei – plafon; 39.600 x 25% = 9.900 lei/an – contribuția pentru pensie);
• nivelul de 24 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe țară (3.300 lei x 24 = 79.200 lei – plafon; 79.200 x 25% = 19.800 lei/an – contribuția pentru pensie).
Pentru PFA – contribuția la pensie (CASS) în cotă de 10% este:
• în cazul veniturilor realizate cuprinse între 0 și 6 salarii minime brute pe țară, datorezi: (3.300 lei x 6 = 19800 lei – plafon; 19.800 x10% = 1.980 lei/an – contribuția pentru sănătate);
• în cazul veniturilor realizate cuprinse între 7 și 60 salarii minime brute pe țară, datorezi: 10% * Venit net/an – contribuția pentru sănătate);
• în cazul veniturilor realizate de peste 60 salarii minime brute pe țară, datorezi: (3.300 lei x 60 = 198.000 lei – plafon; 198.000 x10% = 19.800 lei/an – contribuția pentru sănătate);
Salariul minim brut pe economie = 3.300 lei brut (total cost angajator = 3.370 lei)
Contribuțiile se vor calcula la un salariu brut de 3.100 lei, 200 lei fiind fără taxe:
Contributii total/luna = 1.291 lei din care:
• CAS/luna (pensie)= 775 lei
• CASS/luna (sănătate)= 310 lei
• Impozit/luna = 136 lei
• CAM – contribuția asiguratorie pentru munca = 70 lei

A. CARE SUNT IMPOZITELE?

Impozit pe venit

  • de 1% sau 3% dacă societatea are 1 angajat cu 8 ore

Impozit pe profit

  • de 16% din profitul impozabil al societății 

B. CUM SE APLICĂ ACESTE IMPOZITE?

  • Trim. I: IAN. – FEB. – MAR. => 16% pe profit / 1% sau 3% pe venit , care se achită până în 25 aprilie
  • Trim. II: APR. – MAI. – IUN. => 16% pe profit / 1% sau 3% pe venit, care se achită până în 25 iulie
  • Trim. III: IUL. – AUG. – SEPT. => 16% pe profit / 1% sau 3% pe venit, care se achită până în 25 octombrie
  • Trim. IV : OCT. – NOI. – DEC. => 16% pe profit / 1% sau 3% pe venit, care se achită până în 25 ianuarie