CALCULATOR SALARIU – ACCESEAZĂ AICI

A. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ:

Conform definiției din Codul Muncii (Legea 53/2003), salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Pentru munca prestată în baza unui contract individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

B. CE ESTE SALARIUL ȘI DIN CE SE COMPUNE:

Salariul este exprimat în bani și cuprinde salariul de bază, stabilit în urma unui contract de muncă, indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri. Salariul se plătește de către angajator înainte de orice alte obligații bănești.
Salariul este confidențial, iar sarcina luării unor măsuri pentru asigurarea confidențialității salariului cade în sarcina angajatorului. Codul Muncii precizează că: „În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legatură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul“.
B.1 Salariul de bază
->  denumit și salariu de încadrare, reprezintă suma înscrisă în contractul individual de muncă, fără sporuri, indemnizații sau alte adaosuri.
B.2 Salariul brut realizat
->  reprezintă totalul veniturilor realizate de salariat, cuprinzând salariul de bază realizat pentru timpul efectiv lucrat, la care se adaugă sporuri, prime, bonus-uri, indemnizații.
B.3 Salariul net
->  reprezintă salariul brut realizat din care se scad contribuțiile datorate către stat pentru sănatate, pensie, impozit. Practic reprezintă suma cu care salariatul rămâne efectiv în mână.

C. PLATA SALARIULUI

Salariul se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună. Plata salariului se va face la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern.
Plata salariului se dovedește prin statele de plată sau orice alte documente care demonstrează efectuarea plăților către angajați. Acestea trebuie păstrate și arhivate de către angajator, la fel ca actele contabile.

Atenție!
Așadar, salariul este un drept de bază al angajatului, plătit în schimbul muncii depuse și nu poate fi mai mic decât salariul minim brut lunar stabilit de statul român prin lege. Orice abatere a unui angajator de la litera legii poate fi sesizata la Inspectoratul Teritorial de Muncă și contestată în instanțele judecătorești din România.