Dacă sunteți președinte ales al unei asociații de proprietari, un membru din comitetul executiv sau un simplu membru al asociației și doriti să nu aveți probleme în privința corectitudinii financiar contabile a asociației, atunci noi vă oferim servicii profesionale de cenzorat lunar, conf. legii 230 din 2007 privind organizarea și functionarea Asociațiilor de Proprietari:

  • Verificarea lunară privind legalitatea actelor şi a documentelor beneficiarului (facturi, chitanţe, contracte, hotărâri, decizii, reguli, regulamente etc);
  • Verificarea lunară privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • Verificarea lunară privind gestiunea financiar-contabilă;
  • Prezentarea adunării generale, o dată pe an, un raport asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri.

     Pentru semnarea unui contract de prestari servicii de cenzorat și pentru o bună colaborare între firma noastră și asociația dvs. se impune ca:

  • Asociatia de proprietari sa aibă un președinte legal ales care să semneze contractul de cenzorat între părti;
  • Comitetul Executiv să mandateze pe președintele ales să încheie un contract de cenzorat cu o persoană juridică de expertiză contabilă autorizată CECCAR;
  • Contractul de prestari servicii de cenzorat lunar va fi valabil până la prima adunare generală a proprietarilor, legal și statutar constituită, unde se va dezbate, printre altele, și derularea contractului de cenzorat între părti pe durata nedeterminată, cu posibilitatea rezilierii lui in orice moment când una din părti este nemultumită, în baza unei notificări prealabile;
  • Valoarea lunară a contractului de cenzorat și eventualele clauze din contract vor fi negociate de reprezentanții părtilor implicate (firma de cenzorat / asociație);
  • Firma de cenzorat va prezenta la încheierea contractului de cenzorat, în copie, următoarele documente (ca anexe la contract):

⇒ Copie CUI firmă de cenzorat;

⇒ Copie Autorizație CECCAR;

⇒ Copie Aviz CECCAR pentru anul în curs;

⇒ Copie Poliță de asigurare profesională pentru malpraxis;

        Tarife

      Prețul minim pentru contractele lunare de cenzorare aferente Asociatiilor de Proprietari  este de 100 RON.

     De asemenea, pentru a veni în sprijinul Asociațiilor de Proprietari interesate de serviciul de cenzorat, S.C.  SOCOTIM S.R.L oferă prețuri adaptabile cerințelor Asociației din care faceți parte, ținand cont de NUMĂRUL DE APARTAMENTE al imobilului, precum și de suportabilitatea financiară a Proprietarilor. În aceste condiții, tariful de cenzorare se negociază, variind Între valorile de 1.5 – 2.5 RON / apartament / lună (*subscrisa iși rezervă dreptul de a modifica tarifele menționate mai sus în funcție de particularitățile asociației, precum și de complexitatea situației financiare a acesteia).