• Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
  • Contabilitatea fișelor de magazie;
  • Contabilitatea situației stocurilor de mărfuri;
  • Evidența primară a vânzărilor și a documentelor primare justificative;
  • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
  • Contabilitatea importurilor și exporturilor;
  • Contabilitatea ieșirilor de produse finite de mărfuri sau servicii.