Evidență contabilă și contabilitate economico-financiară

  • Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare;
  • Înregistrarea documentelor contabile;
  • Întocmirea balanței lunare de verificare;
  • Întocmirea/depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale;
  • Întocmirea/certificarea/depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale;
  • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor;
  • Asistare și reprezentare în fața controalelor fiscale;
  • Reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
  • Infomare periodică asupra situației economico-financiare a societății;
  • Informări privind schimbări ale legislației fiscale și financiar-contabile.