• Expertiză contabilă a patrimoniului societății;
  • Activitate de cenzorat, acolo unde aceasta este necesară;
  • Efectuarea consolidărilor balanțelor de verificare la nivel de grup pentru societățile care sunt afiliate ale unui grup de firme;
  • Certificarea bilanțurilor anuale și semestriale.