DECLARATIA D600

DECLARATIA D600


Termen de depunere: 31.01.2018

“Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

I. Cine depune declarația 600 în 2018

Formularul se utilizează de persoanele fizice care sunt obligate la plata CAS şi CASS în anul 2018, precum şi de persoanele fizice care doresc, prin opţiune, să se asigure.

A. IN CAZUL CAS (ASIGURARE PENTRU PENSII)

A.1. Sunt obligate să depună declaraţia 600:

Persoanele fizice care se încadrează în una sau mai multe din situaţiile următoare:

 1. Venitul net realizat în anul precedent (2017) din activitati independete, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului este:
 • cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
 • mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS
 1. Venitul net lunar estimat a se realiza din activităţi independente în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real este:
 • cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
 • mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS.
 1. Valoarea lunară a normelor de venit din anul 2017, obţinută prin raportarea normei anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017, după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 din Codul fiscal este:
 • cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
 • mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS.
 1. Venitul net lunar realizat în 2017, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii forfetare de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din 2017 este:
 • cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
 • mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS

A.2. Categoriile de persoane exceptate de la plata CAS

Potrivit art. 150 din Codul fiscal, nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii persoanele fizice:

 1. Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 2. Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

*** Opțiunea pentru CAS

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

B. IN CAZUL CASS (ASIGURARE PENTRU SANATATE)

B.1. Sunt obligate să depună declaraţia 600

Persoanele fizice care au realizat în anul 2017 venituri cumulate de cel puţin 22.800 lei (12 * 1.900) din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

 1. venituri din activităţi independente;
 2. venituri din asocieri cu persoane juridice (dividende)
 3. venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 4. venituri din investiţii;
 5. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 6. venituri din alte surse. categoriile de persoane exceptate de la plata CASS

B.2. Categoriile de persoane exceptate de la plata CASS

Potrivit Codului fiscal, nu se datorează asigurări sociale de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 154 alin (1) – vezi aici.

*** Opțiunea pentru plata CASS

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țara pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții că și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

II. Declarația 600 pentru 2018 vezi aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *