Depasirea plafonului de TVA cand vindeti un imobil!

Plafon scutire TVA: La vânzarea unui teren cu construcție, depășirea plafonului aduce aplicarea TVA la întreaga tranzacție.

Firmele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (taxa pe valoare adăugată) trebuie să acorde o atenție deosebită vânzării de active imobiliare, iar o decizie recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în această materie oferă o lămurire importantă în cazul în care se vând terenuri cu construcții.O recentă decizie a CJUE în materia depășirii plafonului de TVA la vânzarea de imobile atrage atenția asupra situațiilor care, în practică, ar putea fi soluționate greșit de cei care se ocupă de contabilitatea micilor întreprinderi.

Astfel, a spus CJUE în cauza C-265/18 – Jarmuškienė, atunci când se înstrăinează, prin același contract, două imobile legate prin natura lor (un teren și un imobil), iar prețul încasat pentru acestea duce cifra de afaceri în acel an dincolo de plafonul de TVA, atunci firma va trebui să să plătească TVA la valoarea cumulată a celor două imobile, chiar dacă valoarea doar a unuia dintre imobile nu ar duce la depășirea plafonului. Mai simplu, trebuie plătit TVA pentru întreaga tranzacție, fără scutire.

  “Articolele 282-292 (scutiri și diminuări treptate – n.red.) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care o livrare, în favoarea aceluiași cumpărător, cuprinde două bunuri imobile, legate între ele prin natura lor și care fac obiectul unui singur contract de vânzare, iar limita anuală a cifrei de afaceri care servește drept referință pentru aplicabilitatea regimului special pentru întreprinderile mici prevăzut de această directivă este depășită, persoana impozabilă are obligația de a plăti taxa pe baza valorii ansamblului livrării în cauză, cu alte cuvinte ținând seama de valoarea celor două bunuri care fac obiectul livrării menționate, chiar dacă luarea în considerare a valorii unuia dintre aceste bunuri nu ar conduce la depășirea limitei anuale respective”, a concluzionat CJUE în cauza C-265/18, la începutul lunii mai a acestui an.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *