Ce înseamnă IMM? Este și societatea ta în această categorie?

Ce este un IMM?

Pentru a fi considerată un IMM, o întreprindere trebuie să îndeplinească mai multe condiții privind cifra de afaceri și numărul de salariați, precum și condiții privind existența anumitor legături structurale și de control între întreprinderea în cauză și alte întreprinderi.

O întreprindere este orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. În afară de societăți, persoanele care desfășoară activități independente și afacerile de familie angajate în activități artizanale sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile angajate regulat într-o activitate economică pot fi de asemenea considerate „întreprinderi”.

IMM-urile sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele  2 condiții:

  1. au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
  2. realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

*Prin active totale se înțelege = active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

Cum stabilim categoria: microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare?

  1. microîntreprinderi: au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  2. întreprinderi mici: au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  3. întreprinderi mijlocii: au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Atenție:

Este necesar să rețineți că în timp ce respectarea plafoanelor referitoare la numărul mediu de salariați este obligatorie, un IMM poate alege între a respecta fie plafonul referitor la cifra de afaceri dintr-un an, fie cel referitor la bilanțul total. Nu este necesară satisfacerea ambelor criterii și se poate depăși unul dintre ele fără pierderea statutului de IMM.

Dacă întreprinderea dumneavoastră depășește plafoanele financiare stabilite pentru cifra de afaceri si bilanțul total și plafoanele pentru numărul mediu de salariați în cursul unui an, acest lucru nu va afecta situația întreprinderii. Aceasta își va păstra statutul de IMM cu care a început anul. Totuși, ea va pierde acest statut dacă plafonul va fi depășit pe parcursul a două exerciții financiare anuale consecutive. În același mod, ea va câștiga statutul de IMM dacă în perioada anterioară a fost o întreprindere mare, dar apoi a coborât sub aceste plafoane pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.

În funcție de tipul de relație pe care întreprinderea în cauză ar putea să o aibă cu o altă întreprindere, legislația relevantă distinge trei categorii diferite:

  1. întreprinderi autonome: dacă întreprinderea este fie complet independentă, fie are unul sau mai multe parteneriate minoritare (fiecare sub 25%) cu alte întreprinderi;
  2. întreprinderi partenere: dacă participațiile în alte întreprinderi sunt de cel puțin 25%, dar nu mai mult de 50%, relația este considerată a fi una între întreprinderi partenere;
  3. întreprinderi legate: dacă participațiile în alte întreprinderi depășesc pragul de 50%, acestea sunt considerate întreprinderi legate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *