Reguli aplicabile operațiunilor în numerar în 2021

LIMITELE ÎNCASĂRILOR ȘI PLĂȚILOR FĂCUTE DE FIRME

(Legea nr. 70/2015, publicată în Monitorul Oficial)

Cei ce trebuie să respecte regulile stabilite de Legea nr. 70/2015 sunt:

 • persoanele juridice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • liber-profesioniștii;
 • persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent;
 • asocierile și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

A. Restricții cu privire la operațiunile de încasări și plăți în numerar

 • încasări de la categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry de la categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăți către categoriile de mai sus – în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăți către magazinele de tipul cash and carry – în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
 • încasări în numerar efectuate de categoriile de mai sus, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează – în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

B. Operațiuni fragmentate

Încasările/plățile fragmentate reprezintă fracționarea sumei de încasat/plată în mai multe tranșe, pentru a evita plafonul de încasare/plată în numerar stabilit prin lege.

În cazul operațiunilor fragmentate, sunt interzise:

 • încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;
 • plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele enumerate anterior pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar;
 • încasările fragmentate în numerar efectuate de persoanele enumerate mai sus, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii cu o valoare mai mare de 10.000 lei. De asemenea, se interzice fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei. Nu intră sub incidența acestor prevederi livrările de bunuri și prestările de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii;
 • plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 lei efectuate de persoanele enumerate anterior către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări;
 • încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 50.000 lei, precum și fragmentarea unei tranzacții mai mari de 50.000 lei între persoanele fizice, altele decât operațiunile de încasări și plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către BNR, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi.

C. Operațiuni în numerar fără plafoane

De exemplu, nu se aplică plafoane pentru depunerea de numerar în conturile deschise la bănci, pentru plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, pentru plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului statului, pentru retragerea de numerar din conturi deschise la bănci, ce este utilizat apoi pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal, pentru transferul de sume și pentru depunerea de numerar în automate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *