CINE POATE SEMNA BILANȚUL ÎN 2016?

În conformitate cu OMFP 123/28.01.2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 81/2016)– în anul 2016 (pentru anul fiscal 2015), termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate , la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

Pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar – adică 31.05.2016.

Aici sunt vizate bilanțurile pe anul 2015 care se depun în anul 2016.
OMFP 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice prevede ca situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
De asemenea, situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. Legea contabilității care precizează la art.28 ca situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către:

  • Directorul economic;
  • Contabilul-şef;
  • Altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Explicația pentru altă persoană împuternicită o găsim chiar în cadrul formularului de bilanț, întocmit astfel: Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată. Deci, persoana împuternicită trebuie să aibă studii economice superioare și să fie angajat, respectiv să aibă un contract de muncă încheiat cu firma, indiferent de perioada sau durata timpului de muncă, având în fișa postului și această responsabilitate.

Legea contabilității mai precizează că situaţiile financiare anuale şi raportările contabile pot fi întocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.