CINE POATE SEMNA BILANȚUL ÎN 2016?

În conformitate cu OMFP 123/28.01.2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului …