CINE ESTE OBLIGAT SĂ-ȘI AUDITEZE SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE (BILANȚURILE)?

Odată cu intrarea în vigoare de anul trecut a OMFP nr. 1802/2014, care aprobă reglementările contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea – act de referință în conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale, acest articol își propune să trateze care sunt condițiile pentru auditarea obligatorie a bilanțurilor.

Orice entitate care îndeplinește 2 din următoarele 3 condiții este obligată să-și auditeze situațiile financiare anuale:

1. total active = 3.650.000 eur;

2. cifra de afaceri neta = 7.300.000 eur;

3. număr mediu de salariați = 50.

În plus, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile de mai sus, sunt obligate la auditarea situațiilor financiare anuale urmatoărele entități economice:

  • instituțiile de credit;
  • instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;
  • entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
  • societățile de servicii de investiții financiare;
  • persoanele juridice de interes public;
  • societățile de administrare a investițiilor și organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
  • firmele și societățile naționale, persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al unei societăți-mamă care aplică Standardele internaționale de raportare financiară;
  • firmele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *