Legea internshipului, în vigoare din 18 august 2018!

Tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea să lucreze pe perioade de cel mult șase luni în cadrul unor programe de internship plătite, la firme sau la autorități/ instituții publice, potrivit Legii privind internshipul nr. 176/2018.

* Cu încuviințarea părinților/reprezentanților legali, chiar și tinerii de 15 ani vor putea să fie interni.

 

 

  1. Ce entități VOR putea lucra cu interni?

În funcție de numărul de salariați, organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Prin excepție (…) organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați poate încheia simultan cel mult două contracte de internship”

*organizația-gazdă este o persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship.

  1. Cine NU VA putea încheia contracte de internship, potrivit actului normativ?

organizațiile gazdă care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship.

– organizațiile gazdă la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/ organizații gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu

– cei care au încheiat contractul de internship cu scopul de a evita încheierea unui contract de muncă (chestiune interzisă, contractul fiind nul), pe o perioadă de trei ani de la data aplicării sancțiunii.

  1. Obligații în legătură cu contractele de internship.

Legea va introduce astfel în domeniul raporturilor de muncă contractul de internship, prin intermediul căruia o persoană fizică (intern) se pregătește profesional și lucrează la o firmă sau la instituție/ autoritate publică (organizație gazdă), în schimbul unei indemnizații lunare de internship de cel puțin 50% din salariul minim (reamintim că, în 2018, salariul minim e de 1.900 de lei), proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

Indemnizația de internship este considerată venit impozabil, la fel ca salariile!!!

Contractul se va încheia în mod obligatoriu în formă scrisă, iar un model de astfel de contract ar urma să fie aprobat printr-un ordin de ministrul ulterior.

Contractul de internship nu va putea fi organizat pentru mai mult 720 de ore pe o perioadă de șase luni consecutive, putând să lucreze maximum 40 de ore pe săptămână, nefiind permisă efectuarea de ore suplimentare.

Dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, atunci contractul se va suspenda, iar durata cât este suspendat nu va fi luată în calcul la stagiul total.

  1. Ce NU va putea face internul pentru firmă.

În contractul de internship (și, mai detaliat, în fișa de internship) va trebui menționat obligatoriu cu ce anume se va ocupa internul în entitatea respectivă. Regula este că el nu va putea fi folosit pentru alte activități decât cele care sunt trecute în contract și în fișa de internship, eventual. De asemenea, legea prevede că internii nu vor putea fi puși să facă muncă necalificată sau în condiții vătămătoare sau grele.

De altfel, ca și pentru salariații săi, firma va trebui să-i asigure internului condițiile de securitate și sănătate în muncă și să-l instruiască pe acesta despre riscurile din unitate. Totuși, firma va putea să-l sancționeze pe intern, dacă acesta încalcă regulamentele interne, contractul și/sau fișa de internship.

  1. Obligații la finalul stagiului

Legea prevede obligația desfășurării unei proceduri de evaluare a internului. Asta va presupune un referat de evaluare, pe care-l va face îndrumătorul, în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea programului. “În situația în care contractul de internship încetează din motive neimputabile organizației-gazdă anterior termenului pentru care a fost încheiat, îndrumătorul va încheia referatul de evaluare pentru perioada desfășurată din contractul de internship, cu precizarea explicită a motivului încetării acestuia”, scrie în act.

Referatul va trebui să-i fie dat internului în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea programului. Următorul pas obligatoriu va fi eliberarea unui certificat de internship din care să reiasă în ce perioadă s-a făcut stagiul, ce activități s-au desfășurat și ce calificativ a luat internul la evaluare. “Certificatul de internship poate atesta inclusiv efectuarea practicii de specialitate obligatorii prevăzute în planul de învățământ, în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților”, scrie în proiect.

*îndrumător: ales dintre salariații calificați, cu o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate în care se face internshipul respectiv.

 

  1. Amenzi în cazul nerespectării programului de stagiu (internship)

– amenzi de până la 20.000 de lei pentru fiecare persoană găsită fără contract

amenzi de 4.000 și 6.000 de lei în cazul nerespectării orelor/săptămână/6 luni de stagiu

amenzi de pâna la  4.000 lei în cazul celor care nu le dau internilor un exemplar din contractul de internship

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *