Modificări fiscal-bugetare aduse Legea nr. 296/2023

Măsuri care se aplică începând cu veniturile aferente lunii NOIMEBRIE 2023

1. NOUTAȚI FISCALE PRIVIND IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE (SALARIAȚI DIN DOMENIUL IT, AGRICULTURĂ, CONSTRUCȚII ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ)

Modificări în ceea ce privește salariații din sectorul IT:

 • Facilitatea de scutire a impozitului pe veniturile salariale în cota de 10% se va aplica doar la locul de muncă unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv.
 • Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

Modificări în ceea ce privește salariații din sectorul construcții, agricol și industria alimentară:

Salariul minim în construcții se majorează de la 1 noiembrie 2023.

„Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră”

Salariul minim în sectorul agricol și industria alimentară se majorează de la 1 noiembrie 2023.

„Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.436 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră”

De asemenea, începând cu luna noiembrie 2023, pentru salariații din construcții, sectorul agricol și industria alimentara Legea nr. 296/2023 aduce următoarele modificări privind facilitățile fiscale:

 • Facilitatea de scutire a impozitului pe veniturile salariale în cota de 10% se va aplica doar la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv.
 • Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.
 • dispare scutirea de la plata CASS (sanatate), în cotă de 10%.

2. DIMINUAREA PLAFOANELOR DE TRANZACȚII ÎN NUMERAR

Legea 296/2023 aduce o serie de limitări ce vizeaza operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică. OUG 98/2023 anulează unele prevederi ale legii 296/2023, astfel că am sumarizat mai jos plafoanele valabile începând cu 11 noiembrie 2023:

Încasări

 • Încasările efectuate de categoriile enumerate mai sus – se vor supune unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană (practic rămâne neschimbată);
 • Încasările efectuate de către magazinele de tipul cash & carry de la categoriile menționate mai sus – în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană (rămâne la fel);

Plăți

 • Plățile către persoanele din categoriile de mai sus – se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/ zi (rămâne la fel);
 • Plățile către magazinele de tipul cash & carry – în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei 
 • Plăți din avansuri spre decontare – în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare (plafonul anterior avea valoarea de 5.000 de lei).

Numerar

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi – la finalul fiecărei zile – plafonul de 50.000 lei.

*Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Totuși, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de trei zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

*Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei;

Specificații:

 • Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
 • Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei  și, respectiv, de 10.000 lei către magazinele de tipul cash and carry. Toate categoriile amintite mai sus vor putea achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/ 10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
 • Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice, PFA și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar, adică nu se vor mai putea efectua creditări ale societății de către asociați/ acționari/ administratori/ persoane fizice/ alți creditori în numerar.  

Modificari care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024 sau începând cu veniturile aferente anului 2024

1. IMPOZITAREA PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Adițional condițiilor existente în prezent – detalii puteți consulta aici – microîntreprinderile vor aplica din 2024 două cote de impozitare, conform regulilor de mai jos:0

A. Microîntreprinderile vor aplica cota de impozit de 1% dacă vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • Dacă realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și nu realizează activitățile de la punctul B. de mai jos;

*În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de  60.000 euro sau începe să desfășoare activitățile de la punctul B de mai jos, este aplicabilă cota de 3% începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

B.  Microîntreprinderile vor aplica cota de impozit de 3% dacă vor îndeplini următoarele condiții:

 • realizează venituri peste 60.000 euro;
 • sau
 • desfășoară activități corespunzătoare urmatorilor coduri CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,

5829 – Activități de editare a altor produse software,

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 – Restaurante,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622- Activități de asistență medicală specializată,

8623 – Activități de asistență stomatologică,

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.


2. IMPOZIT PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII 2024

Modificări pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente (PFA/PFI):

CASS (sănătate)

 • baza calcul CASS 10% este egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, dar nu mai mult de nivelul a 60 de salarii minime brute pe țară;
 • baza calcul CASS 10% a 6 salarii minime brute pe țară, chiar dacă veniturile sunt mai mici decât cele corespunzatoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe țară.

Modificări pentru firmele care au salariați:

 • CASS (sănatate aferentă tichetelor de masă și voucherelor de vacanță)

Dacă în prezent tichetele de masă se impozitează doar cu 10% – reprezentând impozit pe venit, începand cu 2024 se va achita în plus CASS de 10% la valoarea tichetelor/voucherelor acordate.


3. MODIFICĂRI CE PRIVESC TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

Se modifică cota de TVA la anumite categorii de alimente:

Majorarea cotei de TVA la de la 9% la 19% pentru alimentele din următoarele categorii:

 • livrarea de bere fără alcool;
 • alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților.

Majorarea cotei de TVA la de la 5% la 9% pentru alimentele din următoarele categorii:

 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale;

Modificari ale cotei de TVA la alte livări de bunuri și prestări de servicii, după cum urmează:

Majorarea cotei de de la 5% la 19% pentru:

 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agreement;
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

Majorarea cotei de de la 5% la 9% pentru:

 • livrarea locuințelor care anterior îndeplineau condițiile cotei reduse de 5% (suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA). Noua cotă redusă de 9% se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
 • *Aici există și posibilitatea să se aplice cota de 5% și în 2024 pentru persoanele care au încheiat sau urmează să încheie în anul 2023 acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei locuințe care se încadrează în parametrii descriși – vor putea plăti, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, actuala cotă redusă de TVA de 5%.
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare
 • livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții;
 • serviciile care vizeaza permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă;
 • accesul la evenimente sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite.

4. E- FACTURA DEVINE OBLIGATORIE PENTRU TOATE COMPANIILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2024

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA sau nu, și operatorii economici – persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura).

E-factura reprezintă un sistem de transmitere și raportare a facturilor în format electronic devoltat de către Agenția Națională de Adminstrare Fiscală pentru a preveni și a combate evaziunea fiscală. În momentul întocmirii unei facturi, aceasta trebuie transmisă în format electronic standardizat .XML pe portalul SPV de la ANAF. Acolo (în cazul completării corecte) se vor verifica și valida informațiile din factură, iar documentul va primi o confirmare și semnătură de înregistrare la ANAF. După acest punct, factura nu va mai putea fi modificată sau anulată.

În prima etapa (01.01.2024-30.06.2024) furnizorii vor transmite facturile emise către partenerii de afaceri conform procedurilor deja existente (pe hârtie sau prin alte variante de facturare electronică), cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura, caz în care factura se consideră comunicată către beneficiar atunci când este transmisă cu succes prin sistemul electronic.

În etapa a doua, după 1 iulie 2024, facturile pe hârtie sau în vechiul format electronic nu vor mai fi acceptate din punct de vedere fiscal. Singurele facturi acceptate în scopul exercitării dreptului de deducere a TVA vor fi cele emise electronic, în format XML, și transmise beneficiarilor prin sistemul RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii, cu respectarea anumitor condiții, iar încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei, în funcție de dimensiunea contribuabilului. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 nu se aplică sancțiuni pentru astfel de abateri.


5. ÎNCEPÂND CU 2024 VA EXISTA UN IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE DE VALOARE MARE

 • persoanele fizice care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/ proprietate comună clădiri rezidențiale din România, vor trebui sa achite un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește suma de 2.500.000 lei;
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește suma de 375.000 lei vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de cinci ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *