Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

1. Cui se adresează această lege? Cine poate beneficia de ea?

Beneficiază de această lege părinții copiilor cu vârsta de până la 12, sau a copiilor cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Observații:

*Cei din categoriile de mai sus beneficiază de această măsură numai dacă locul de muncă al acestora nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

**De asemenea, în cazul angajaților din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, acest concediu se acordă doar cu acordul angajatorului.

2. Câte zile se acordă?

Zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, pe toată durata închiderii unităţilor de învăţământ ca urmare a situaţiilor extreme decretate astfel de către autorităţile competente.

*Atenție: fac excepţie zilele lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

 3.Cum se acordă aceste zile libere?

Pentru a beneficia de aceste zile libere, salariatul trebuie să depună la angajator:

 • o cerere în numele său
 • o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că aceasta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată.
  • Această declarație nu este necesară în cazul familiilor monoparentale.
 • copia certificatului de naştere al copilului

Descarcă de aici modelul de declarație.

4.Cine plătește indemnizația de concediu? Limite minime și maxime.

Plata indemnizațiilor de concediu se va face de către angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului.

Indemnizația de concediu este de în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Așadar indemnizația se va stabili pe zi lucrătoare.  Ca exemplu: dacă aveți un salariat cu un salariu de încadrare de 2230 lei, indemnizația zilnică pentru o lună cu 20 de zile lucrătoare va fi de 75% din salariul zilnic – adică 2230 lei : 20 zile x 75% = 111,50 lei x 75% = 84 lei/zi.

Salariul mediu brut pe economie este de 5429 lei în 2020. Așadar indemnizația zilnică pentru o lună de 20 de zile lucrătoare va fi de 5429 lei : 20 zile x 75% = 271,45 lei x 75% = 204 lei/zi. În lună cu 21 zile lucrătoare indemnizația va fi de maxim 194 lei, în lună cu 22 zile lucrătoare indemnizația maximă va fi de 185 lei/zi, iar în cele cu 23 de zile lucrătoare va fi de maxim 177 lei.

 5.DECONTAREA de către stat – CUM SE PROCEDEAZĂ?

Pentru decontarea acestor sume, angajatorul trebuie să depună o cerere și o serie de documente la agențiile de ocuparea forţei de muncă judeţene în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Documente necesare

 • O cererea datată şi semnată de reprezentantul legal ce va conține următoarele:
  • datele de identificare ale angajatorului (inclusiv email);
  • contul bancar;
  • numele reprezentantului legal al angajatorului;
  • suma totală solicitată, precum şi numărul total al angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.
 • Lista angajaţilor care au beneficiat de zile libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
 • Copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
 • Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit.a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020;
 • Dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

Procedură de transmitere și decontare

 • Documentele se vor transmite prin poşta electronică, la adresa electronică comunicată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.
 • Agențiile au obligaţia ca,în termen de 24 de ore de la primire să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.
 • Angajatorul are obligaţia de a depune cererea şi documentele menţionate în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei,
 • Decontarea use va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

 

În ce privește partea legată de contabilitate – în mod cert va fi necesară o modificare a declarației 112 pentru a reflecta și astfel de situații.

 

Acest articol a fost realizat cu ajutorul și expertiza:

CRISTINA CRĂCIUNAȘ – EXPERT ÎN LEGISLAȚIA MUNCII

ADRIAN PÂRVU – AVOCAT

Vă com ține la curent cu modificările și completările de rigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *