Topul principalelor modificari fiscale începând cu 1 ianuarie 2018

1. Split TVA

Începând din 2018:

 • Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru plătitorii de TVA cu obligaţii TVA restante şi/sau aflaţi în insolvenţă, respectiv opţională pentru restul categoriilor de contribuabili eligibili;
 • Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care nu vor aplica sistemul vor avea obligaţia de a efectua plata defalcat pentru achiziţiile efectuate de la contribuabili care vor aplica sistemul.

2. Impozitul pe profit

Acestea sunt cele mai importante prevederi:

 • Limitarea deductibilitatii dobanzilor

De la 1 Ianuarie 2018 in Romania se schimba regulile jocului in ceea ce priveste limitarea deductibilităţii cheltuielii cu dobânda, astfel, costurile excedentare ale îndatorării înregistrate într-o perioadă fiscală, care depăşesc plafonul deductibil de 200.000 euro, vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 10% din baza de calcul. Costurile excedentare nedeductibile ale îndatorării pot fi reportate pe parcursul unei perioade nedeterminate. Limitarea se aplică, de asemenea, şi costurilor îndatorărilor în legătură cu împrumuturile acordate de instituţii financiare.

 • Impozitarea la ieşire

Contribuabilii vor fi supuşi impozitului pe profit (prin aplicarea ratei de impozitare de 16%) pentru transferul (integral sau partial) – intr-un alt statal activităţii desfăşurate de o societate sau de un sediu permanent  din Romania, transferul de active sau transferul rezidentei fiscale. Baza impozabilă trebuie calculată ca diferenţă între valoarea de piaţă a activelor/activitatilor transferate şi valoarea lor fiscală.

 • Regula generală anti-abuz

Se introduce, o nouă regulă anti-abuz aplicabilă in cazurile unui demers sau unei serii de demersuri care nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal de obţinere a unui avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmărit prin prevederile fiscale aplicabile.

 • Reguli privind societăţile străine controlate

Exista din ianuarie 2018 noi reguli privind impozitarea societăţilor străine controlate. Astfel, in anumite conditii, un contribuabil va trebui să includă în baza sa impozabilă din Romania, proporţional cu participaţia sa în societatea străină controlată, venitul nedistribuit al acesteia din urmă, provenit din: dobânzi, redevenţe, dividende şi venituri din transferul titlurilor de participare, venituri din leasing financiar, venituri din activităţi de asigurare, activităţi bancare sau alte activităţi financiare, etc.

3. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Creste plafonul de impozit pe venit la 1.000.000 euro şi abrogarea tuturor excepţiilor.

4. Modificari privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi contribuţiile sociale

Transferul contribuţiilor în sarcina angajatului

 • Se reduce cota de impozitare de la 16% la 10% pentru cele mai multe tipuri de venituri;
 • Creşte nivelul deducerilor personale aplicabile veniturilor din salarii;
 • Contribuţiile sociale datorate de angajaţi cresc la 35%, iar cele datorate de angajatori pentru condiţii normale de muncă scad la 2,25%. Suplimentar, în cazul condiţiilor deosebite şi speciale de muncă, angajatorii datorează o contribuţie de asigurări sociale în cotă de 4%, respectiv 8%.
 • Persoanele care obţin venituri din desfăşurarea de activităţi independente datorează contribuţia de asigurări sociale în cotă de 25% pentru un venit ales cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.
 • Este eliminată excepţia de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiţii sau din alte surse obţinute de persoanele care obţin şi alte venituri (de exemplu, salarii, pensii).

Incepand cu data de 1 Ianuarie 2018 transferarea tuturor contribuţiilor sociale în sarcina angajatului poate duce la mărirea salariilor brute cu aproximativ 20% în condiţiile în care angajatorii vor decide să mentina la acelasi nivel salariul net al angajatilor. În cazul în care creşterea salariilor brute nu este efectuată, salariul net scade, iar acest aspect poate conduce la dezechilibre majore pe piaţa forţei de muncă.

5. Taxa pe valoarea adăugată

 • Autorităţilor fiscale li se permite să refuze agenţilor economici deducerea TVA doar dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că agentul economic ştia sau ar fi trebuit să ştie că tranzacţia în cauză făcea obiectul unei fraude TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanţul tranzacţional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *