Reținerea la sursă a impozitului la persoane juridice pentru bunuri închiriate de la persoane fizice în 2024

Începând cu anul 2024 toate PERSOANELE JURIDICE care folosesc bunuri sau spații închiriate  de la proprietari PERSOANE FIZICE vor avea obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul pe chirii.

Persoanele fizice vor avea astfel impozitul reținut din chiria stabilită prin contract și vor depune declarație unică pentru venituri din chirii doar în unele situații.

Cum se aplică această prevedere pentru firmele sau asociațiile (SRL, ONG, PFA, II, liber-profesioniști, etc) ce sunt chiriași într-un spațiu deținut de persoane fizice?

Pasul I. La data plății chiriei, chiriașul (firma) va calcula impozitul pe chirii (8%);

Pasul II. Îi va achita proprietarului, persoană fizică, chiria lunară stabilită prin contract, dar diminuată cu valoarea impozitului calculat (8%).

Pasul III. La finele lunii respective, firma va înscrie impozitul pe chirii, calculat și reținut de la proprietar, într-o declarație fiscală (D100) pe care o va depune la ANAF și va achita acel impozit până la data de 25  a lunii următoare.

Obs.: Atunci când chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata.

Notă:
 
În situația în care bunul închiriat este în proprietatea a două sau mai multor personae fizice – impozitul se calculează și se declară pe chiria ce revine fiecărui proprietar în parte!
Formula de calcul pentru impozitul pe venitul din chirii este:

Impozit pe chirii = (Chirie lunară –  20% cheltuieli forfetare) x 10% cotă de impozit

*adică o reținere de 8% chiriașului din valoarea chiriei lunare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *