Majorarea obligatorie a salariilor minime mai vechi de 2 ani – de la 1 ianuarie 2024

OBLIGAȚIA DE A MAJORA SALARIILE MINIME

Salariații care la data de 1 ianuarie 2024 au o vechime continuă în firmă de cel puțin 24 de luni, nu mai pot avea salariul minim pe economie începând cu această dată, dacă în ultimii 2 ani au avut salariu minim, conform prevederilor din Codul Muncii:

(21) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022”.

CE SALARII TREBUIE MAJORATE?

Codul susține ideea de a nu mai ține angajații plătiți cu minimul pe economie mai mult de doi ani la aceeași valoare a salariului de bază – indifferent că acest minim brut pe economie a tot crescut de-a lungul celor doi ani, prin hotărâre de Guvern.

Prevederile nu se referă la o sumă anume, ci la valoarea salariului egală cu minimul brut pe economie, oricare ar fi acela la momentul discuției. Așadar, orice salariat care e plătit cu minimul pe economie de cel puțin 24 de luni, calculați cel mai devreme de la 1 ianuarie 2022, trebuie să aibă o majorare salarială după cele 24 de luni.

CLARIFICĂRI

Situația A) Dacă aveți un angajat din 1 ianuarie 2023, de când trebuie să îi majorați salariul? Dar un angajat din 17 martie 2019?

Angajatul din 1 ianuarie 2023 nu poate fi ținut pe minimul pe economie mai mult de 1 ianuarie 2025.

În schimb, angajatului din 17 martie 2019 care e în continuare ținut tot pe minimul pe economie trebuie să i se acorde neapărat majorarea de la 1 ianuarie 2024. E valabil pentru orice angajat în această situație care are un contract cu vechime anterioară datei de 1 ianuarie 2022.

Situația B) Cum se aplică prevederea în cazul angajaților din sectoarele care au avut salarii minime speciale în ultimii ani?

Prevederea din Codul muncii nu se referă decât la salariul minim stabilit prin HG, iar nu și la salariile care sunt adoptate prin derogare de la prevederile ce stabilesc adoptarea minimului brut pe economie prin HG. Adică prevederile nu se aplică salariilor celor din construcții sau industria agroalimentară.

Situația C) Salariații au beneficiat de facilitatea de netaxare a celor 200 de lei la salariul minim, deci au încasat mai mulți bani – e relevant?

Nu. Modificarea se referă la valoarea brută a salariului, iar nu la net.

Situația D) Dacă acordăm angajatului tichete de masa / culturale / vouchere de vacanță – se consideră că am majorat venitul angajatului?

Nu. Codul se referă la „salariu de bază”, iar nu la „salariu”, așadar, nu se referă la celelalte componente care constituie venitul salariatului. „Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri”, potrivit Codului Muncii. Prin acordarea unor tichete de masă sau altor tipuri de adaosuri la salariu nu se realizează majorarea salariului de bază.

Situația E) Am crescut salariul la 1 octombrie 2023. Trebuie să negociez o altă creștere în perioada următoare, practic?

Da. Creșterile care au operat în virtutea HG-urilor adoptate de Guvern nu constituie majorări salariale negociate de angajator cu angajatul. Scopul prevederii este de a forța angajatorul să intre în negocieri cu angajații pe care îi ține nejustificat de mult timp la nivelul salariului minim brut garantat în plată.

Situația F) Obligația vizează doar contractele cu normă întreagă? 

Nu, sunt vizate în egală măsură și cele part-time. În acest caz se va lua în considerare nivelul salariului minim brut raportat la numărul de ore lucrate.

EXEMPLU:

Articolul de lege nu menționează suma minimă cu care s-ar putea majora salariile ci o lasă la latitudinea părților (o negociere angajator+angajat) – așadar am făcut mai jos câteva simulări pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză:

În situația în care s-ar dori menținerea aceluiași net de 2079 lei și în ianuarie 2024, atunci ar fi necesară majorare de 150 lei brut ceea ce ar însemna un salariu de bază brut de 3450 lei, și taxe totale de 1449 lei.

În situația în care s-ar dori doar creșterea salariului minim cu 10 lei (doar pentru a se încadra în lege), atunci o majorare de 10 lei brut – ar însemna un salariu de bază brut de 3310 lei, și taxe totale de 1384 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *