DIVIDENDE INTERIMARE

1. CE SUNT DIVIDENDELE? Dividendele  (conform articolului 67 din Legea nr. 31/1990), reprezintă plata profitului unei companii către acționarii/asociații ce sunt eligibili, în raport cu acțiunile pe care le posedă”. …