REGISTRELE OBLIGATORII DINTR-O SOCIETATE COMERCIALA

Dupa ce se inregistreaza la Registrul Comertului, o societate, indiferent de activitate si modul de functionare este obligata sa tina anumite registre.

Acestea sunt urmatoarele:

 1. Registrul unic de control 

  Este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform Legii nr. 252/2003, atat pentru sediul social cat si pentru fiecare sediu secundar. In termen de 30 de zile de la inregistrarea la Registrul Comertului. Acest registru este utilizat pentru a tine evidenta tuturor controalelor efectuate asupra societatii de catre organele de control.

 1. Registrul de evidenta fiscala 

  Este obligatoriu numai pentru unitatile platitoare de impozit pe profit 16%, nu este obligatoriu pentru microintreprinderi, care sunt platitoare de impozit pe venit, acestea fiind obligate la plata impozitului pe profit doar atunci se depaseste cifra de afaceri de 500.000 eur  (din 01.02.2017).  Este nevoie de un singur registru de evidenta fiscala la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balantei de verificare, explicandu-se modul de calcul al impozitului pe profit. Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de catre operatorii economici.

 1. Registrul general de evidenta a salariatilor (REGES-Revisal)

  Se completeaza de catre societatile care au angajati conform cu HG 500/2011, dupa ce firma se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca si primeste un user-name si o parola. Acesta se va completa si transmite electronic. Pentru primul contract de munca se depune la I.T.M. o documentatie specifica pentru obtinerea user-name si parolei.

 1. Registrul asociatilor – pentru o societate SRL

  Conform Legii 31/1990 societatile inregistrate ca  S.R.L. trebuie sa tina registrul asociatilor cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute. Acesta se completeaza de catre administratorul societatii;

1) In registrul asociatilor se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

 1. Registrul inventar

  Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui element de activ si de pasiv. Acesta este un document contabil obligatoriu care se intocmeste cel putin o data pe an in timpul functionarii societatii si cu ocazia incetarii activitatii societatii: divizare, fuziune, insolventa precum si in alte situatii prevazute de lege. Poate fi achizitionat sau intocmit elecronic cu ajutorul softurilor specifice.

 1. RegistruL jurnal

  Conform legii contabilitatii 82/1991 este un document contabil obligatoriu si trebuie intocmit in asa fel incat in orice moment sa fie posibila identificarea si controlul operatiunilor contabile. Datele se inregistreaza cronologic si sistematic in ordinea modificarii elementelor de activ si de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pentru care a fost intocmit. In acest registru se completeaza doar rulajele, registrul detaliat se listeaza si este arhivat la dosarul fiecarei luni. Poate fi achizitionat sau intocmit elecronic cu ajutorul softurilor specifice.

 1. RegistruL cartea mare

  Registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar cronologic si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea tuturor elementelor de activ si pasiv. Acesta sta la baza intocmirii balantei de verificare. El este un document de sinteza si sistematizare, contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare corespondente. Poate fi achizitionat sau intocmit elecronic cu ajutorul softurilor specifice.

 

[bws_google_captcha]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *