Restructurarea datoriilor de peste un milion de lei: două termene pe care firmele trebuie să le respecte

Firmele cu datorii bugetare de cel puțin un milion de lei care sunt interesate să intre în mecanismul de restructurare a datoriilor bugetare oficializat de curând trebuie mai întâi să notifice Fiscul în următoarele două luni. Ca efect al notificării, datornicii află care e situația exactă a obligațiilor de plată restante și cum ar trebui să-și facă planul de restructurare, pe care vor trebui să-l prezinte Fiscului până în februarie 2020.

Primul termen pe care firmele cu mari datorii restante la stat trebuie să-l aibă în vedere pentru a accesa mecanismul de restructurare din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale este cel de pe 30 septembrie 2019 – notificarea Fiscului privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare.

“Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent”, prevede ordonanța.

Ce trebuie să facă firmele până atunci?

Să fie la zi cu declarațiile. Mai exact, după ce e depusă notificarea, Fiscul verifică dacă sunt îndeplinite la zi obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal. Cine nu e la zi cu declarațiile va primi un termen de grație de zece zile lucrătoare.

După ce e depusă notificarea și e verificată situația declarațiilor, organul fiscal “efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării”.

Apoi, în cinci zile de la depunerea notificării (dacă declarațiile sunt depuse), contribuabilul primește certificatul de atestare fiscală, documentul care reprezintă baza construcției planului său de restructurare.

Având în față situația obligațiilor restante la Fisc, contribuabilul are la dispoziție până pe 8 februarie 2020 (al doilea termen important) să facă solicitarea de restructurare – tot un termen de decădere. Acesta e termenul până la care contribuabilul trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor de intrare în mecanism și — cel mai important — să-și facă planul de restructurare pe care să-l prezinte Fiscului.

Pentru a beneficia de restructurare, contribuabilii solicitanți vor trebui să îndeplinească, pe lângă criteriul valorii minime a datoriilor (un milion de lei), și alte condiții:

 • să nu fie eligibili pentru eșalonarea la plată prevăzută de Codul de procedură fiscală (de pildă, să nu bifeze condiția referitoare la constituirea garanției);
 • să nu fie intrați în procedură de insolvență; să nu fi fost dizolvat;
 • pe lângă planul de restructurare necesar (elaborat de un expert independent), firmele trebuie să prezinte și testul “creditorului privat prudent”;
 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să fi achitat, până la data depunerii cererii de restructurare, toate obligațiile bugetare scadente după 1 ianuarie 2019 sau care sunt scadente, declarate suplimentar, stabilite sau transmise spre recuperare după eliberarea certificatului de atestare fiscală și până la data cererii de restructurare.

 

Care sunt măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare? (ce se poate cere prin planul de restructurare):

 • înlesniri la plata obligațiilor bugetare, respectiv plata eșalonată, pe o perioadă de maximum 7 ani, a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării.
 • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, în condițiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispozițiilor art. 263 din Codul de procedură fiscală;
 • anularea unor obligații bugetare principale, în următoarele condiții:
  • pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, trebuie să achitați 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare;
  • pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% si 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, trebuie să achitați 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare;
  • pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% si 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, trebuie să achitați 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare.

Procedura de anulare a obligațiilor accesorii (dobânzi și penalități)

Anularea unor obligații accesorii se aplică contribuabililor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal sub un milion de lei.

Care sunt condițiile necesare pentru a beneficia de anularea obligațiilor accesorii?

 • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv,administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • depuneți cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *