Din februarie 2023 firmele pot acorda beneficii extrasalariale în limita a 33% / lună din salariul de bază al angajatului/salariatului conf. OG 16/2022

Angajații pot avea anumite beneficii neimpozabile, dacă angajatorii doresc acest lucru, opțiunea nefiind obligatorie.

Practic, nu se vor datora la stat taxe salariale, dacă angajatorul se încadrează în limita amintită (33% din salariul de bază). Adică nici impozit pe venit (care are o cotă de 10%), nici CAS (care are o cotă de 25%), CASS (care are o cotă de 10%) și CAM (care are o cotă de 2,25%).

Beneficiile sunt grupate în 8 categorii și se aplică în limita unui plafon lunar de 33% din salariul de bază al salariatului (de ex. dacă salariatul este încadrat la 3000 lei brut, poate primi încă 990 lei netaxați cu impozitele amintite mai sus), însă se pot acorda doar sub forma beneficiilor enumerate mai jos.

Atenție:

Trebuie să ținem cont să nu depășim 33% din salariul de bază al angajatului adunând toate beneficiile netaxabile. Dar să nu uităm că fiecare beneficiu la rândul lui are încă un plafon individual. Întâi se verifică plafonul individual al beneficiului, iar apoi, în limita acelui plafon, cumulat cu celelalte beneficii, să nu depășească 33%/luna din salariul de bază.

Pe lista specială a beneficiilor care se includ în plafonul lunar de 33% se regăsesc următoarele:

1.Firmele pot acorda din februarie 2023 contravaloarea abonamentului la sala de fitness limitată la 400 euro/an/angajat.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 1, – nu trebuie să depășească 400 euro/an/angajat).

2. Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, în limita valorii maxime a unui tichet de masă pe persoană pe zi, numai pentru cei ce nu primesc tichete de masă => adică 30 lei/zi.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 2, – nu trebuie să depășească 30 lei/zi/angajat).

3. Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare sau de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe țară de persoană; => adică 600 lei/lună. Condiția este ca angajatul (soțul, soția) să nu dețină o locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 3, – nu trebuie să depășească 600 lei/luna/angajat).

4. Contribuțiile facultative la un fond de pensii și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro/an pentru fiecare persoană;

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 4, – nu trebuie să depășească 400 euro/an/angajat).

5. Primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro/an, pentru fiecare persoană;

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 5, – nu trebuie să depășească 400 euro/an/angajat).

6. Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 6, – nu trebuie să depășească 400 lei/luna/angajat).

7. Clauza de mobilitate, adică acele activități unde locul de muncă nu este fix, deci se află undeva în deplasare: șoferi, agenți de vânzări care sunt plecați din tară. Această clauză este limitată la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare. Dacă se deplasează în străinătate șoferul respectiv, clauza de mobilitate este 2,5 înmulțit cu 35 de euro în spațiul UE, adica 87.5 euro.

*Diurna nu intră în toate cele menționate mai sus, ea fiind separată.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul fiecărui beneficiu.

8. Vacanțele: concediul de odihnă al salariatului. Este vorba despre contravaloarea serviciilor turistice sau tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora. Concediul poate să fie atât în țară, cât și în străinătate. E o limită, adică un plafon anual pentru fiecare angajat la un câștig salarial mediu brut. Adică salariul mediu brut luat în calcul pentru acest an este 6.095 lei/an. Deci atât poate primi angajatul, bani fără impozit, CAS și CASS, dar cu limita de 33%/lună din salariul brut.

Atenție! O societate poate să acorde mai multe beneficii (din cele 8 enumerate) cu condiția să se încadreze în procentul de 33%/lună din salariul brut, dar în același timp și în plafonul plafonul fiecărui beneficiu (dacă facem referire la puncul 8, – nu trebuie să depășească 6095 lei/an/angajat).

Important:

  1. Pentru fiecare beneficiu acordat angajatorul trebuie să primească de la salariat bonul/factura (pe numele salariatului). Dacă angajatul plătește cash/numerar trebuie să predea angajatorului bonul/chitanța și factura, iar dacă anagajatul plătește prin bancă trebuie să îi predea anagajatorului pe lângă bon/factură și extrasul de cont personal.
  2. Dacă salariatul are contract de muncă în două locuri, se pot acorda beneficiile doar la locul de muncă unde salariatul are funcția de bază.
  3. Contractele de mandat nu beneficiază de aceste facilitați, doar contractele de muncă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *