Aurul de investiții – vânzarea lingourilor de aur pentru investiții – tratament fiscal

În vremuri de incertitudine și în vremuri de criză, investiția în aur revine în forță ca mijloc de a proteja și de a crește averile.

Aurul este privit și acum ca etalon al valorii reale și ca mijloc de schimb primordial în economie. Raționamentul este simplu: banii pot fi tipăriți la infinit, fără corespondent real, pe când aurul rămâne constant, existând în lume o cantitate finită de aur.

 

CE ESTE AURUL DE INVESTIȚII?

Aurul de investiții este disponibil sub formă de lingouri sau plăcuțe bătute și monede din aur pur.

Aurul de investiții este:

  • aurul sub forma de lingouri, plăcuțe, monede acceptate/cotate pe pietele de metale prețioase, având puritatea minimă de 995 la mie, reprezentate sau nu prin hârtii de valoare, cu excepția lingourilor sau plăcuțelor cu greutatea de cel mult 1 g;

Monedele din aur trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

  • titlul să fie mai mare sau egal cu 900 la mie;
  • să fie reconfecționate dupa anul 1800;
  • să constituie moneda legală de schimb în statul de origine;
  • să fie vândute în mod normal la un preț care nu depășește valoarea de piață liberă a aurului conținut de monede cu mai mult de 80%

*Notă: nu reprezintă aur de investiții monedele vândute în scop numismatic.

 

TVA – REGIMUL SPECIAL PENTRU AURUL DE INVESTIȚII

Operațiunile privind livrările de aur pentru investiții reprezintă o operațiuni scutite cu drept de deducere din punct de vedere al TVA-ului. Astfel, în cazul acestor livrări, furnizorii emit facturi fără taxă și  înscriu pe acestea o mențiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă.

Totuşi, există o opţiune de impozitare a livrărilor de aur pentru investiţii către alte persoane impozabile, efectuate de:

  • persoane impozabile care produc aur pentru investiţii sau prelucrează aurul în aur pentru investiţii (în acest caz, statele membre trebuie să prevadă dreptul de opţiune);
  • persoane impozabile care, în cadrul activităţilor lor economice, furnizează în mod normal aur pentru uz industrial (în acest caz, statele membre trebuie să acorde dreptul la opţiune).

În baza unei notificări transmise la organul fiscal competent, ANAF se poate opta și pentru regimul normal de taxare adica cel cu TVA. Regimul normal de taxare poate fi aplicat doar pentru livările efectuate către persoanele  impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România.

Atenție!

Comercianţii de aur pentru investiţii au obligaţii speciale, mai ales pentru a împiedica posibilităţile de fraudă fiscală în urma unei duble utilizări a aurului (industriale şi pentru investiţii): ei trebuie să ţină o evidenţă a tuturor tranzacţiilor importante şi să păstreze documentele care permit identificarea clienţilor timp de cel puţin cinci ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *